Onze Visie

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk, het inrichten  en het bevorderen van het katholiek onderwijs en  opvoeding, in overeenstemming met de leer van de rooms-katholieke kerk en met de bepalingen van het kerkelijk recht over de christelijke  opvoeding. Hiertoe streeft zij de schoolse, sociale, godsdienstige, culturele, wetenschappelijke en sportieve vorming na, in het kader en volgens de richtlijnen van het katholiek onderwijs en volgens de eigen pedagogische methode.