schooltoelagen?

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage.

Indien u hulpt nodig heeft

kan u altijd een afspraak maken met de school. Deze kan u helpen of u op weg zetten bij het invullen van de aanvraag. Wat moeten jullie meebrengen: -SIS-kaarten van het hele gezin (vader, moeder, kinderen) -rekeningnummer van de bank -eventueel bedragen/rekeninguittreksels van ontvangen alimentatie -eventueel belastingbrief vorig kalenderjaar (berekening met vermelding bijbetalen of teruggave).